Pravomoćne odluke sudačkih vijeća o povredi Kodeksa sudačke etike

 

 Broj I. odluke:  Broj II. odluke:
 Su SV-1/2022-5 od 2. lipnja 2022.  
 SV-1/2022 od 14. ožujka 2022.  
 SV-7/2021 od 14. ožujka 2022.  
Su Sv-3/2021-9 od 23. veljače 2022.  
 Su Sv-4/2021-9  od 23. veljače 2022.  
 Su SV-2/2021-7 od 31. kolovoza 2021.  Ev-15/2021-3 od 04. srpnja 2022.
Sv-7/2021 od 6. srpnja 2021.  
Sv-9/2021-4 od 24. svibnja 2021.
 
Sv-6/2021-12 od 24. svibnja 2021.
 
Su Sv-1/2021-7 od 29. travnja 2021.
 
 Sv-2/2021-7 od 2. ožujka 2021.  Ev-5/2021-3 od 13. svibnja 2021.
 Su Sv-3/2020-6 od 19. siječnja 2021.  
 Su Sv-4/2020-5 od 19. siječnja 2021.  Ev-2/2021-3 od 9. travnja 2021.
Sv-1/2021-10 od 11. ožujka 2021. Ev-8/2021-3 od 13. svibnja 2021.
Sv-1/2021-10 od 11. ožujka 2021. Ev-8/2021-4 od 13. svibnja 2021.
Sv-5/2021-1 od 11. ožujka 2021. Ev-7/2021-4 od 13. svibnja 2021.
 Su Sv-5-2020 od 18. prosinca 2020.  Ev-1/2021-3 od 9. travnja 2021.
 Sv-4/2020-8  od 17. prosinca 2020.  Ev-9/2021-3 od 13. svibnja 2021.
 Sv-2/2020 od 30. listopada 2020.  Ev-4/2021-3 od 09. travnja 2021.
 Su Sv-2/2020-6 od 17. srpnja 2020.  
 Sv-2/2020-31 od 2. srpnja 2020.  Ev-7/2020-3 od 9. travnja 2021.
 Sv-36/2019-5 od 2. srpnja 2020.  Ev-6/2020-3 od 9. travnja 2021.
 Sv-1/2020-3 od 29. lipnja 2020.  Ev-10/2020-3 od 27. ožujka 2023.
 Su Sv-1/2020. od 19. lipnja 2020.  Ev-5/2020-3 od 9. travnja 2021.
 Sv-4/2020 od 16. lipnja 2020.  
 Su-121/2020-11 od 4. ožujka 2020.  
 Sv-10/2019-4  od 24. veljače 2020. Ev-6/2021-3 od 9. travnja 2021.
 Sv-10/2019-5  od 24. veljače 2020. Ev-6/2021-4 od 9. travnja 2021.
Su SV-4/2019-6 od 19. prosinca 2019. Ev-1/2020-3 od 09. travnja 2021.
Sv-1/2019-10 od 4. prosinca 2019. Ev-4/2020-3 od 27. ožujka 2023.
Sv-1/2019-11 od 4. prosinca 2019. Ev-4/2020-3 od 27. ožujka 2023.
Sv-2/2019-5 od 4. prosinca 2019. Ev-4/2020-3 od 27. ožujka 2023.
Sv-31/2019-5 od 4. prosinca 2019. Ev-1/2019-5 od 27. ožujka 2023.
Sv-32/2019-10 od 4. prosinca 2019. Ev-4/2020-3 od 27. ožujka 2023.
Sv-32/2019-11 od 4. prosinca 2019. Ev-4/2020-3 od 27. ožujka 2023.
 Sv-3/2019-8 od 4. prosinca 2019.  Ev-3/2020-4 od 9. travnja 2021.
 Sv-2/2018 od 20. rujna 2018.  
 Su Sv-10/2017  od 11. lipnja 2018.  
   Sv-6/2017-3 od 14. veljače 2018.
   Sv-7/2017-3 od 14. veljače 2018.
   Sv-1/2018-4 od 14. veljače 2018.
 Sv-4/2017 Sv-6/2017 od 29. siječnja 2018.  
 Su-572/2017-6 od 18. prosinca 2017.  
   Sv-11/2016-3 od 20. rujna 2017.
   Sv-5/2017-3 od 20. rujna 2017.
   Sv-4/2017-3 od 20. rujna 2017.
   Sv-2/2017-2 od 20. rujna 2017.
 Sv-12/2015-8 od 4. travnja 2017.  
 Su-582/2016-7  od 28. prosinca 2016.  
 Su-463/2016-6 od 28. prosinca 2016.  
 Su-513/2015-8 od 16. studenog 2015.  Sv-8/2015-3 od 4. veljače 2016.
   Sv-1/2014-5 od 26. ožujka 2015.
   Sv-3/2012-4 od 7. travnja 2013.
   Sv-4/2012-4 od 7. travnja 2013.
   Sv-2/2011 Sv-3/2011 od 27. listopada 2011.
   Sv-4/2010 od 6. svibnja 2010.
  Sv-6/2009  od 26. studenog 2009.
vrh stranice